chwilowki

KOMUNIKAT W SPRAWIE PIKNIKU NAD RABĄ

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny   w  związku   pojawiająca  się  informacją  w lokalnych mediach,  informuje że nie wyrażał  zgody i nie wydawał opinii dotyczącej zorganizowania imprezy  Chodenice.  Piknik nad Rabą w reżimie sanitarnym.

Organizowanie tak dużego zgromadzenia  w obecnej sytuacji stanowi bardzo duże ryzyko epidemiczne dla społeczeństwa i może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.

KOMUNIKAT z 08.08.2020

Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Bochni

dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 08.08.2020, godzina 08:00

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że do dnia 08 sierpnia 2020 roku, godz. 08:00 wśród mieszkańców powiatu bocheńskiego:

 

Zakażonych – 358 osób

 

Izolacja – 162 osób

Hospitalizacja – 17 osób

Ozdrowieńcy -  150 osób

Zgon -  29 ( w tym 22 COVID-19)

 

Przypadki potwierdzone w poszczególnych gminach:

 

Miasto Bochnia83

Gmina Bochnia-  20

Gmina Drwinia – 173

Gmina Lipnica Murowana – 1

Gmina Łapanów – 15

Gmina Nowy Wiśnicz – 27

Gmina Rzezawa – 27

Gmina Trzciana – 4

Gmina Żegocina – 2

Inne (osoby zatrudnione w zakładach  pracy na terenie powiatu bocheńskiego pochodzące z innych powiatów) - 6 

 

Poddano kwarantannie  - 362 osoby

 

Kwarantanna domowa – 186 osób 

Kwarantanna na mocy Rozporządzenia Rady Ministra –  176 osób

 

Ogólna liczba wydanych decyzji o kwarantannie – 1987

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni zwraca się z prośbą o zachowanie spokoju, odpowiedzialności i przestrzeganie wszystkich zasad higienicznych oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. (www.gis.gov.ploraz www.mz.gov.pl)

KOMUNIKAT 07.08.2020

Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Bochni

dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 07.08.2020, godzina 08:00

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że do dnia 07 sierpnia 2020 roku, godz. 08:00 wśród mieszkańców powiatu bocheńskiego:

 

Zakażonych – 358 osób

 

Izolacja – 162 osób

Hospitalizacja – 17 osób

Ozdrowieńcy -  150 osób

Zgon -  29 ( w tym 22 COVID-19)

 

Przypadki potwierdzone w poszczególnych gminach:

 

Miasto Bochnia83

Gmina Bochnia-  20

Gmina Drwinia – 173

Gmina Lipnica Murowana – 1

Gmina Łapanów – 15

Gmina Nowy Wiśnicz – 27

Gmina Rzezawa – 27

Gmina Trzciana – 4

Gmina Żegocina – 2

Inne (osoby zatrudnione w zakładach  pracy na terenie powiatu bocheńskiego pochodzące z innych powiatów) - 6 

 

Poddano kwarantannie  - 352 osoby

 

Kwarantanna domowa – 176 osób 

Kwarantanna na mocy Rozporządzenia Rady Ministra –  176 osób

 

Ogólna liczba wydanych decyzji o kwarantannie – 1982

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni zwraca się z prośbą o zachowanie spokoju, odpowiedzialności i przestrzeganie wszystkich zasad higienicznych oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. (www.gis.gov.ploraz www.mz.gov.pl)

KOMUNIKAT 06.08.2020

Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Bochni

dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 06.08.2020, godzina 08:00

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że do dnia 06 sierpnia 2020 roku, godz. 08:00 wśród mieszkańców powiatu bocheńskiego:

 

Zakażonych – 356 osób

 

Izolacja – 165 osób

Hospitalizacja – 17 osób

Ozdrowieńcy -  148 osób

Zgon -  26 ( w tym 19 COVID-19)

 

Przypadki potwierdzone w poszczególnych gminach:

 

Miasto Bochnia82

Gmina Bochnia-  20

Gmina Drwinia – 172

Gmina Lipnica Murowana – 1

Gmina Łapanów – 15

Gmina Nowy Wiśnicz – 27

Gmina Rzezawa – 27

Gmina Trzciana – 4

Gmina Żegocina – 2

Inne (osoby zatrudnione w zakładach  pracy na terenie powiatu bocheńskiego pochodzące z innych powiatów) - 6 

 

Poddano kwarantannie  - 331 osoby

 

Kwarantanna domowa – 174 osób 

Kwarantanna na mocy Rozporządzenia Rady Ministra –  157 osób

 

Ogólna liczba wydanych decyzji o kwarantannie – 1977

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni zwraca się z prośbą o zachowanie spokoju, odpowiedzialności i przestrzeganie wszystkich zasad higienicznych oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. (www.gis.gov.ploraz www.mz.gov.pl)

 

Komunikat Bieżąca ocena jakości wody w Kąpielisku – Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie

Komunikat

Bieżąca ocena jakości wody w Kąpielisku – Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni  na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia  14 marca 1985r.   o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z  2019r. poz. 59 z późn. zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 a Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2020r. poz. 310 z późn. zm.), § 2 i  § 4 ust. 1 pkt. 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Zdrowia   z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody  w kąpielisku     i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 255) po zapoznaniu się z:

-protokołem poboru próby wody z kąpieliska Zalew Łapanów nr 1322/2020 z dnia 31.07.2020r. ( wizualna ocena jakości wody w kąpielisku), pobór wykonany w ramach kontroli wewnętrznej,

-sprawozdaniem  nr 1503/Z/2020 z dnia 02.08.2020r. z badania wody pobranej dnia 31.07.2020r. z kąpieliska Zalew Łapanów

 

 

 wydał w dniu 05 sierpnia 2020r. opinię nr 76/20 o przydatności wody do kąpieli
w Kąpielisku Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie

 

W związku z sytuacją związaną z pandemią spowodowaną SARS-Co-2 funkcjonowanie i udostępnianie kąpieliska w sezonie 2020r. może odbywać się na podstawie wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

Z up. mgr inż.  Dariusz Nowakowski

Kierownik sekcji Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Dokument podpisany elektronicznie

 

Informacje o kąpielisku są na bieżąco aktualizowane w Serwisie Kąpieliskowym – zakładka na stronie PSSE w Bochni.

Link do Kąpieliska Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapielisko/567

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni