rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Komunikat z dnia 03 grudnia 2020r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że w dniu 27 listopada 2020r. została pobrana do badania próbka wody  w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę obiektu punkt poboru :  budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbydniowie. Na podstawie wyniku nr 2526/Z/2020 stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru:
- glinu (Al), która wyniosła 290 ±30 µg/l (wartość dopuszczalna: 200 µg/l),  

Woda nie spełnia zatem wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)
W związku ze stwierdzonym przekroczeniem i rozważeniem stopnia zagrożenia dla zdrowia tutejszy Inspektor Sanitarny wydał decyzję stwierdzającą
warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi
pod warunkiem,
że wartość glinu (Al) w wodzie do spożycia nie przekroczy poziomu 290 µg/l,   

Na podstawie powyższego wyniku stwierdza się, że woda do spożycia w Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia spełnia wymagania bakteriologiczne i pozostałe wymagania fizyko-chemiczne.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Ogłoszenie w sprawie użyczenia składników majątku ruchomego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bochni

Bochnia, dn. 02.12.2020 r.

AE-244-1/20

 

Ogłoszenie w sprawie użyczenia składników majątku ruchomego

Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bochni

 

Składniki rzeczowe majątku ruchomego przeznaczone do użyczenia.

Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami majątku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby innych jednostek budżetowych.

 

Nieodpłatne użyczenie może nastąpić na pisemny wniosek jednostek określonych w § 38 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 2004).

 

Wniosek powinien zawierać wszystkie elementy i informacje wymienione w § 39 ust. 3 w/w Rozporządzenia.

 

Zainteresowane jednostki określone w Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 21 października 2019 r., mogą oglądać wyżej wymienione składniki rzeczowe majątku ruchomego w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bochni od 03.12.2020 r.     do 16.12.2020.r w godzinach: od 9.00 do 13.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię/nazwa firmy, adres, telefon kontaktowy.

Zainteresowane jednostki, o których mowa w wyżej powołanym Rozporządzeniu, proszone są o złożenie pisemnych wniosków do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bochni ul. Konstytucji 3 Maja 5 w terminie do 16.12.2020r.

 

Pisemne wnioski można także przesłać pocztą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub fax.  14 6123947.

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu jest: Pani Halina Knapik i Pani Agnieszka Twardosz– tel. 14 6123947, 14 6123234.

 

Dyrektor Powiatowej Stacji

Sanitarno Epidemiologicznej w Bochni

Halina Bielec

 

 

Załącznik Nr 1 – Wykaz sprzętu do użyczenia.

Pliki do pobrania
Download this file (Wykaz.pdf)Wykaz.pdf

Korespondencja obywateli dotycząca COVID-19

PSSE w Bochni informuje, że w związku z wprowadzeniem systemu SEPIS (System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej) wszystkie sprawy związane z COVID-19 należy zgłaszać:

  1. online poprzez formularz na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne
  2. lub poprzez infolinię na numer + 48 222 500 115.

Korespondencja obywateli dotycząca COVID-19 kierowana bezpośrednio na adres e-mailowy, NIE będzie rozpatrywana od dnia 30.11.2020r.włącznie.

 

Pozostałe sprawy mogą być  kierowane do PSSE w Bochni  drogą mailową.

Czas odpowiedzi na otrzymane zgłoszenia, w związku z bardzo dużą ilością rozpatrywanych spraw, może być wydłużony.

Koronawirus - Raportowanie

W związku z poleceniem Głównego Inspektoratu Sanitarnego informujemy, że począwszy od dnia dzisiejszego tj. 24.11.2020 r. wszystkie stacje sanitarno-epidemiologiczne zaprzestają publikowania jakichkolwiek danych dotyczących raportowania związanego z SARS-CoV-2.
Dane będą upubliczniane w sposób scentralizowany, bezpośrednio z odpowiednich systemów informacyjnych.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach koronawirusa, kwarantanny i zdrowia

+48 222 500 115


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2024  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni