chwilowki

Informacja dotycząca wydawania zaświaczeń o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny

1.       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, iż w celu uzyskania zaświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny dla osób przekraczających granicę po 27.03.2020r. w ramach wykonywania czynności zawodowych w RP lub w państwie sąsiadującym, o którym mowa w §2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 522) - należy wypełnić stosowny wniosek i przesłać listownie w wersji papierowej lub skan / zdjęcie za pośrdednictwem e-mail: (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub e_PUAP na adres Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bochni. Do wniosku należy dołączyć kartę lokalizacyjną z przekroczenia granicy oraz dokument poświdczający fakt wykonywania czynności zawodowych tj.: umowa o prace, zlecenie, polecenie wyjzadu

2.       Osoba która skończyła kwarantannę i chce uzyskać świadczenia od pracodawcy lub ZUS, winna zwrócić się do pracodawcy lub ZUS z pisemnym oświadczeniem o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny. Przykładowy wzór oświadczenia można znaleźć np. na stronie ZUS (OŚWIADCZENIE ZUS).

Jeśli dla pracodawcy lub ZUS pisemne oświadczenie zgłaszającego jest niewystarczające, wówczas to ZUS lub PRACODAWCA może wystąpić do tut. Inspektora o potwierdzenie odbycia kwarantanny, a złożony wniosek musi być UZASADNIONY.

 

3.       W pozostałych przypadkach tut. Inspektor na uzasadniony wniosek Strony będzie wydawał ogólne zaświadczenia potwierdzające odbycie kwarantanny.

 

PRZYDATNE WNIOSKI I FORMULARZE DO POBRANIA:

EPIDEMIOLOGIA:

wniosek o wydanie kserokopi badania kału

zlecenie na wykonanie odpisu sprawozdania z badań

Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG

Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG

Informacja o przypadku zachorowania podejrzenia zachorowania na odre

Karta zgoszenia ostrego porażenia wiotkiego OPW lub poliomyelitis

Kwartalne sprawozdanie z nadzoru nad kartami uodpornienia i osobami uchylajacymi sie od obowiazku szczepień ochronnych

Kwartalne sprawozdanie z obowiazkowych szczepien ochronnych wg informacji zawartych w kartach uodpornienia_ rzechowywanych przez skadajacego sprawozdanie

MZ-55

Wzór listy opornych

Załącznik zapotrzebowanie na szczepionki

ZLB-1 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych

ZLK-2 Zgłoszenie rozpoznania gruźlicy

ZLK-3 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorob przenoszoną drogą płciową

ZLK-4Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakaźenia HIV zachorowania na AIDS zgonu osoby zakażonej HIV chorej na AIDS

ZLK-1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźanej

ZLK-5 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej

ZLB-2 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy

ZLB-3 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odpornoci HIV

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r_ w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r_ w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego dziaalność leczniczą

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010r w sprawie zakresu sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r w sprawie zgaszania  wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwrczych u ludzi

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonu z ich powodu

HIGIENA KOMUNALNA:

wniosek o ekshumacje

upoważnienie

karta informacyjna - ekshumacja

HIGIENA PRACY:

zgloszenie choroby zawod

skierowanie na badanie

skierowoanie na badanie

Karta oceny narazenia zawodowego

Formularz zgłoszenia użycia czynnika biologicznego

Czytaj więcej...

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach koronawirusa, kwarantanny i zdrowia

+48 222 500 115


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2023  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni