chwilowki

Informacja dotycząca wydawania zaświaczeń o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny

1.       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, iż w celu uzyskania zaświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny dla osób przekraczających granicę po 27.03.2020r. w ramach wykonywania czynności zawodowych w RP lub w państwie sąsiadującym, o którym mowa w §2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 522) - należy wypełnić stosowny wniosek i przesłać listownie w wersji papierowej lub skan / zdjęcie za pośrdednictwem e-mail: (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub e_PUAP na adres Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bochni. Do wniosku należy dołączyć kartę lokalizacyjną z przekroczenia granicy oraz dokument poświdczający fakt wykonywania czynności zawodowych tj.: umowa o prace, zlecenie, polecenie wyjzadu

2.       Osoba która skończyła kwarantannę i chce uzyskać świadczenia od pracodawcy lub ZUS, winna zwrócić się do pracodawcy lub ZUS z pisemnym oświadczeniem o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny. Przykładowy wzór oświadczenia można znaleźć np. na stronie ZUS (OŚWIADCZENIE ZUS).

Jeśli dla pracodawcy lub ZUS pisemne oświadczenie zgłaszającego jest niewystarczające, wówczas to ZUS lub PRACODAWCA może wystąpić do tut. Inspektora o potwierdzenie odbycia kwarantanny, a złożony wniosek musi być UZASADNIONY.

 

3.       W pozostałych przypadkach tut. Inspektor na uzasadniony wniosek Strony będzie wydawał ogólne zaświadczenia potwierdzające odbycie kwarantanny.

 

Kontakt

Punkt informacyjny: 
Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach koronawirusa, kwarantanny i zdrowia

+48 222 500 115


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2023  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni