chwilowki

Komunikat z dnia 05 października 2020r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni, informuje, że po dokonaniu analizy wyniku badania próbki wody pobranej dnia 1 października 2020r. (data wpływu: 5 października 2020r.) zleconego przez właściciela wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej stwierdza, że jakość wody w w/w wodociągu w zakresie badanych parametrów bakteriologicznych (tj.: Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC, Enterokoki) odpowiada wymaganiom określonym wRozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni
dnia 5 października 2020r. wydał decyzję nr 5733/20 stwierdzającą wygaśnięcie pkt 1 decyzji
nr 5654/20 z dnia 1 października 2020r. o braku przydatności wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana.


W związku z powyższym woda może być bezpiecznie spożywana.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

Komunikat z dnia 28 sierpnia 2020r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni, informuje, że po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 19 sierpnia 2020r. (data wpływu: 26 sierpnia 2020r.) zleconego przez właściciela wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej stwierdza, że jakość wody w w/w wodociągu w zakresie badanych parametrów (tj.: Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC, Enterokoki, barwa, smak, zapach, mętność, ph, przewodność elektryczna właściwa, glin, Trichlorometan (chloroform)) odpowiada wymaganiomokreślonym wRozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni
dnia 28 sierpnia 2020r. wydał decyzję nr 4835/20 stwierdzającą wygaśnięcie pkt 1 decyzji
nr 4350/20 z dnia 10 sierpnia 2020r. o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie.


W związku z powyższym woda może być bezpiecznie spożywana.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

Komunikat Bieżąca ocena jakości wody w Kąpielisku – Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni  na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia  14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z  2019r. poz. 59 z późn. zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 a Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2020r. poz. 310 z późn. zm.), § 2 i  § 4 ust. 1 pkt. 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody  w kąpielisku  i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 255) po zapoznaniu się z:

-protokołem poboru próby wody z kąpieliska Zalew Łapanów nr 1452/2020 z dnia 19.08.2020r. (wizualna ocena jakości wody w kąpielisku), pobór wykonany w ramach kontroli wewnętrznej,

-sprawozdaniem  nr 1674/Z/2020 z dnia 21.08.2020r. z badania wody pobranej dnia 19.08.2020r. z kąpieliska Zalew Łapanów

 wydał w dniu 26 sierpnia 2020r. opinię nr 78/20 o przydatności wody do kąpieli
w Kąpielisku Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie

W związku z sytuacją związaną z pandemią spowodowaną SARS-Co-2 funkcjonowanie i udostępnianie kąpieliska w sezonie 2020r. może odbywać się na podstawie wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inż. Halina Bielec

Informacje o kąpielisku są na bieżąco aktualizowane w Serwisie Kąpieliskowym – zakładka na stronie PSSE w Bochni.

Link do Kąpieliska Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapielisko/567

Komunikat z dnia 26 sierpnia 2020r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Drwinia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni, informuje, że po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 19 sierpnia 2020r. (data wpływu 26 sierpnia 2020r.) zleconego przez właściciela strefy w ramach kontroli wewnętrznej stwierdza, że jakość wody w w/w wodociągu w zakresie badanych parametrów (tj.: Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC, Enterokoki, Clostridium perfringens, barwa, smak, zapach, mętność, ph, przewodność elektryczna właściwa) odpowiada wymaganiomokreślonym wRozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni
dnia 26 sierpnia 2020r. wydał decyzję nr 4815/20 stwierdzającą wygaśnięcie pkt 1 decyzji
nr 4454/20 z dnia 10 lipca 2020r. o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Drwinia.


W związku z powyższym woda może być bezpiecznie spożywana.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

Z up. mgr  Halina Knapik

Specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

KOMUNIKAT z dnia 10 sierpnia 2020r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie  warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Nieszkowice Wielkie – Wola Nieszkowska,

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że w związku ze stwierdzonym przekroczeniem w badanie próbie wody najwyższego dopuszczalnego poziomu parametru
Trichlorometanu (chloroform), dostarczanej ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Nieszkowice Wielkie –Wola Nieszkowska

wydano decyzję stwierdzającą

warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 05 sierpnia 2020r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.
z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru Trichlorometanu (chloroform), która wyniosła 0,050±0,005 mg/l (wartość dopuszczalna 0,03 mg/l).

Trichlorometan (chloroform) jest związkiem powstającym w wyniku reakcji zachodzącej między halogenami wprowadzanymi do wody w celach technologicznych lub dezynfekcyjnych. Jest wchłaniany po wprowadzeniu drogą doustną, poprzez inhalację lub przez skórę, a w organizmie może powstać kilka przejściowych metabolitów, których ilość zależy od gatunku i płci. Chloroform ma szczególne znaczenie dla zdrowia konsumentów z uwagi na to, że długotrwała ekspozycja może powodować zmiany w nerkach, wątrobie, tarczycy.

 

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jako  zarządca obiektu został zobowiązany do poinformowania korzystających z wody pochodzącej z niniejszego wodociągu o jej warunkowej przydatności do spożycia oraz do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

 

Wodociąg zaopatrujemiejscowości:

-Wola Nieszkowska – droga do oczyszczalni ścieków w kierunku Sobolów Zonia

-Nieszkowice Wielkie – droga pod Pomnik Lotników i w stronę Olchawy

 

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia.

 

 

 
 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

Z up. mgr inż.  Dariusz Nowakowski

Kierownik sekcji Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Dokument podpisany elektronicznie

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach koronawirusa, kwarantanny i zdrowia

+48 222 500 115


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2023  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni