rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Bezpieczeństwo wodne w budynkach

Światowa Oragnizacja Zdrowia przyznała Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu prawa do tłumaczenia, opublikowania w formacie elektronicznym i nieodpłatnego rozpowszechniania opracowania pt. " Bezpieczeństwo wodne w budynkach" ("Water safety in builidings"), natomiast prawa autorskie do poniższej publikacji przysługują Światowej Organizacji Zdrowia.

Opracowanie to nie jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa, lecz ma charakter pomocniczy i moze być stosowane w przypadku braku uregulowań prawnych lub szczegółowych zaleceń (wytycznych) w danym zakresie przygotowanych przez Głowny Inspektorat Sanitarny. Powyższe opracowanie stanowi zestawienie dobrych praktyk służących zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego wody w budynkach (od etapu projektowania do etapu końcowego jakim jest zarządzanie bezpieczeństwem instalacji wodnych).

KOMUNIKA DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Trzciana zaopatrujacego w wodę do spożycia Gminę Trzciana z dnia 27 kwietnia 2014r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorów wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Trzciana

zaopatrujacego w wode do spożycia mieszkańców Gminy Trzciana, że w dniu 24 kwietnia 2015r.

wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi do 23 maja 2015r.

z uwagi na zwiększoną zawartość: mętności, glinu i chloroformu.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Bochni

mgr inż. Halina Bielec

Sekcja Higieny Komunalnej

 

Do zadań Sekcji Higieny Komunalnej należy:

kontrola przestrzegania przepisów dotyczących warunków zdrowotnych środowiska pracy zwłaszcza w zakresie zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych innych chorób związanych z warunkami pracy, a w szczególności:
 1. przeprowadzanie oceny narażenia zawodowego na czynniki szkodliwe: chemiczne, fizyczne i  biologiczne;
 2. nadzór nad warunkami pracy, w tym kontrola oceny ryzyka zawodowego pracowników narażonych na działanie czynników biologicznych w szpitalach i  zakładach zajmujących się gospodarką odpadami;
 3. sprawowanie nadzoru w zakresie kontroli nad prekursorami z grupy II A – R i II B – R;
 4. kontrola realizacji obowiązków wynikających z wymagań w sprawie nadzoru nad substancjami, preparatami chemicznymi , występującymi w miejscu pracy;
 5. zbieranie i monitorowanie informacji o czynnikach rakotwórczych występujących w zakładach pracy;
 6. nadzór nad miejscami składowania i sprzedaży środków ochrony roślin;
 7. kontrola przestrzegania ustawy o produktach biobójczych;
 8. kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu detergentów;
 9. ocena realizacji wymogów higieniczno sanitarnych w zakładach opieki zdrowotnej w stosowaniu leków cytostatycznych;
 10. zapobieganie chorobom i zatruciom zawodowym, oraz prowadzenie postępowania w tym zakresie;
 11. prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniami chorób lub podejrzeń choroby zawodowej; 
 12. analiza stanu higieny pracy i epidemiologii chorób zawodowych na terenie powiatu, oraz skutków biologicznych narażenia zawodowego;
 13. współpraca z organami Państwowej Inspekcji Pracy, Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Pracy i innymi instytucjami w zakresie medycyny pracy.

 

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach koronawirusa, kwarantanny i zdrowia

+48 222 500 115


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2023  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni