rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Komunikat Bieżąca ocena jakości wody w Kąpielisku – Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie

Komunikat

Bieżąca ocena jakości wody w Kąpielisku – Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni  na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia  14 marca 1985r.   o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z  2019r. poz. 59 z późn. zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 a Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2020r. poz. 310 z późn. zm.), § 2 i  § 4 ust. 1 pkt. 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Zdrowia   z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody  w kąpielisku     i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 255) po zapoznaniu się z:

-protokołem poboru próby wody z kąpieliska Zalew Łapanów nr 1322/2020 z dnia 31.07.2020r. ( wizualna ocena jakości wody w kąpielisku), pobór wykonany w ramach kontroli wewnętrznej,

-sprawozdaniem  nr 1503/Z/2020 z dnia 02.08.2020r. z badania wody pobranej dnia 31.07.2020r. z kąpieliska Zalew Łapanów

 

 

 wydał w dniu 05 sierpnia 2020r. opinię nr 76/20 o przydatności wody do kąpieli
w Kąpielisku Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie

 

W związku z sytuacją związaną z pandemią spowodowaną SARS-Co-2 funkcjonowanie i udostępnianie kąpieliska w sezonie 2020r. może odbywać się na podstawie wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

Z up. mgr inż.  Dariusz Nowakowski

Kierownik sekcji Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Dokument podpisany elektronicznie

 

Informacje o kąpielisku są na bieżąco aktualizowane w Serwisie Kąpieliskowym – zakładka na stronie PSSE w Bochni.

Link do Kąpieliska Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapielisko/567

Komunikat z dnia 30 lipca 2020r.

 

Komunikat z dnia 30 lipca 2020r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie  jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Produkcyjny Bacówka Towary Tradycyjne w Rajbrocie.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni, informuje, że po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 24 lipca 2020r. (data wpływu 30 lipca 2020r.) zleconego przez właściciela wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej stwierdza, że jakość wody w w/w wodociągu w zakresie badanego parametru (tj.: ∑chloranów i chlorynów) odpowiada wymaganiomokreślonym wRozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

 

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni
dnia 30 lipca 2020r. wydał decyzję nr 4179/20 stwierdzającą wygaśnięcie pkt 1 decyzji
nr 3330/20 z dnia 10 lipca 2020r. o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Produkcyjny Bacówka Towary Tradycyjne w Rajbrocie.


W związku z powyższym woda może być bezpiecznie spożywana.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

Z up. mgr inż.  Dariusz Nowakowski

Kierownik sekcji Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

 

Komunikat z dnia 5 marca 2020r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni, informuje, że po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 28 lutego 2020r. (data wpływu 05 marca 2020r.) zleconego przez właściciela wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej stwierdza, że jakość wody w w/w wodociągu w zakresie badanych parametrów (tj.: Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC, Enterokoki, barwa, smak, zapach, mętność, ph, przewodność elektryczna właściwa) odpowiada wymaganiom określonym wRozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni
dnia 5 marca 2020r. wydał decyzję nr 28/20 stwierdzającą wygaśnięcie pkt 1 decyzji
nr 14/20 z dnia 10 lutego 2020r. o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana.


W związku z powyższym woda może być bezpiecznie spożywana.

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Komunikat z dnia 14 lipca 2020r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie bieżącej oceny jakości wody w Miejscu Okazjonalnie Wykorzystywanym do Kąpieli – Centrum Aktywnego Wypoczynku „Borek”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia  14 marca 1985r.  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z  2019r., poz. 59 z późn. zm.), art. 344 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne(Dz.U. z 2020r., poz. 310 z późn. zm.) i § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody
w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 255), po zapoznaniu się z protokołami poboru próby wody z Miejsca Okazjonalnie Wykorzystywanego do Kąpieli Centrum Aktywnego Wypoczynku „Borek” nr 1172/2020 i nr 1173/2020 z dnia 09 lipca 2020r. (wizualna ocena jakości wody w Miejscu Okazjonalnie Wykorzystywanym do Kąpieli Centrum Aktywnego Wypoczynku  „Borek”) i sprawozdaniami nr 1311/Z/2020, i 1312/Z/2020  z dnia   11 lipca 2020r. z badania powyższej próby wody

 wydał opinię nr 66/20 o przydatności do kąpieli wody
 w Miejscu Okazjonalnie Wykorzystywanym do Kąpieli  Centrum Aktywnego Wypoczynku „Borek”,  Borek 302, 32-765 Rzezawa

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Komunikat z dnia 02 marca 2020r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody pochodzącej z Wodociągu zaopatrującego budynek szkoły podstawowej w Lipnicy Górnej 73

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że w próbce wody pobranej przez właściciela obiektu  Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy Murowanej w ramach kontroli wewnętrznej  dnia 24 lutego 2020r. (punkt poboru: kran pomieszczenie socjalne w Lipnicy Górnej 73) stwierdzono obecność bakterii grupy coli 20 jtk (dopuszczalna wartość: 0 jtk)

Woda nie spełnia zatem wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

W związku z powyższym PPIS w Bochni wydał decyzję nr 25/20 stwierdzającą

brak przydatności wody do spożycia przez ludzi

pochodzącą z Wodociągu zaopatrującego budynek szkoły w Lipnicy Górnej 73

Woda z kranu nie może być wykorzystywana do:

- spożywania, ani używana do spożywania posiłków,

- procesu produkcji żywności,

- mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych,

- kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.

 

Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg)
i spłukiwania toalet

Wodociąg zaopatruje budynek szkoły w Lipnicy Górnej 73 wraz z mieszkaniami służbowymi.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach koronawirusa, kwarantanny i zdrowia

+48 222 500 115


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2023  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni